Doelgerichte Begeleiding van Re-integratie via Tweede Spoor

HRwise ondersteunt en ontzorgt werkgevers in het gehele traject van re-integratie via het tweede spoor. Via een pragmatische werkwijze betrekken en ondersteunen wij uw collega bij alle benodigde activiteiten om met plezier het werk buiten uw organisatie te hervatten.

Tevens begeleidt HRwise naar een gezonde organisatie. Dit omvat mede de strategiestelling, het optimaliseren van de bedrijfsvoering en bedrijfsprocessen, ondersteunen in de administratie, interim-management en een duurzaam personeels- en scholingsbeleid.

Inzet Re-integratie Tweede Spoor

Er ontstaat na lang wachten perspectief. Uit het arbeidsdeskundig onderzoek blijkt namelijk dat uw medewerker die langdurig ziek is arbeidsvermogen heeft of dat binnen afzienbare termijn kan opbouwen. Zijn mogelijkheden om het werk bij de huidige werkgever duurzaam te hervatten zijn echter beperkt. De kans is groot dat re-integratie buiten de huidige organisatie slaagt. De arbeidsdeskundige en bedrijfsarts adviseren de werkgever daarom in te zetten op re-integratie tweede spoor.

Uw Verplichtingen

U bent als werkgever wettelijk verplicht om in voldoende mate inspanningen voor re-integratie te tonen, uw inspanningen en gemaakte afspraken eenduidig te documenteren, en zich aantoonbaar in te zetten om het ziekteverzuim van uw medewerker tot een minimum te beperken en daarbij de arbeidsmogelijkheden van de medewerker zoveel mogelijk te benutten.

Het UWV controleert strikt op naleving van deze verplichtingen en kan, indien zij constateert dat de werkgever onvoldoende in re-integratie investeert, loonsancties opleggen. Een voorbeeld van deze sanctie is loondoorbetaling in het gehele derde jaar van het ziekteverzuim.

Het is daarom in uw belang om adequaat uitvoering te geven aan de geadviseerde re-integratie via het tweede spoor.

Complexiteit van Re-integratie via Tweede Spoor

Het inventariseren van de mogelijkheden en kansen om uw medewerker elders te re-integreren vergt een grote personele inspanning, veel expertise en een groot professioneel netwerk. Tevens zit uw medewerker met een reden al langere tijd ziek thuis, waarbij het perspectief van een gefaseerde werkhervatting bij een andere organisatie niet voor alle medewerkers even gemakkelijk verloopt. Misschien ontbreekt ook zijn motivatie om weer te solliciteren, of weet hij simpelweg niet waar te beginnen.

Re-integratie via het tweede spoor wordt veelal als overweldigend en confronterend ervaren, vooral wanneer uw medewerker reeds lange tijd bij u in dienst is. Daarnaast is een medewerker die uw organisatie verlaat wellicht uw meest belangrijke klant en wilt u dat deze persoon op een positieve wijze naar zijn carrière bij uw organisatie terugkijkt en tevens positief over uw organisatie spreekt.

Over Ons

HRwise is een netwerk van professionals die gespecialiseerd zijn in organisatieadvies, onderzoek, coaching en re-integratietrajecten.

Wij geloven dat iedereen talenten heeft, maar dat het vaak niet lukt om deze zonder slag of stoot te ontdekken en benutten. Wij omringen ons graag met personen die nét iets anders zijn. Ieder mens heeft zijn speciale talenten en verdient een kans op de arbeidsmarkt.

HRwise ondersteunt werkgever en medewerker tijdens dit intensieve en soms confronterende traject. Via een pragmatische aanpak die is gefundeerd in wetenschappelijk onderzoek, betrekt en motiveert HRwise uw medewerker bij zijn re-integratie. Ook ontzorgen wij u zoveel mogelijk. Onze inzet is om de doorlooptijd van re-integratie tweede spoor te beperken en de kans op slagen te vergroten.

Team

Dr. Patrick Pilipiec

Dr. Patrick Pilipiec

HR Consulent

Patrick Pilipiec is een gedreven bedrijfskundige met hart voor de personele kant in organisaties. Hij zet zich graag in om het human capital, oftewel de mens, te stimuleren en begeleiden om zich verder te ontwikkelen. Daarnaast heeft hij multidisciplinaire expertise in de commerciële wereld, gezondheidszorg, publiek beleid, overheid en onderwijs.

Hij studeerde een bachelor en master in human resource management, gevolgd door een master in de arbeidsepidemiologie. Vervolgens promoveerde hij aan de Universiteit Maastricht in de gezondheidseconomie.

Werkwijze

Iedere begeleiding van re-integratie tweede spoor vraagt het nodige maatwerk, maar in grote lijnen hanteert HRwise de volgende werkwijze:

1. Persoonlijke kennismaking

Tijdens de intake wordt met uw medewerker gezocht naar de “klik”, het doel van re-integratie en de wensen behoeften van uw medewerker. Dit vormt het fundament om constructief en gemotiveerd samen te werken. Ook maken we tijdens deze intake elementaire afspraken over de aankomende begeleiding die we schriftelijk aan elkaar bevestigen.

2. Actuele kennis en vaardigheden

Uw medewerker heeft veel kennis en ervaring opgebouwd. We bespreken zijn achtergrond, genoten onderwijs en loopbaan. Ook brengen we in kaart welke actuele kennis en vaardigheden uw medewerker heeft en waar iets ontbreekt. Hieruit blijkt wat dé kracht van uw medewerker is.

3. Persoonlijkheidsonderzoek

De persoon achter de medewerker is belangrijk voor een succesvolle re-integratie. Wij beschrijven via een persoonlijkheidsonderzoek de persoon en zijn kwaliteiten. Een succesvolle match wordt bevorderd wanneer de toekomstige functie en werkgever op de persoon aansluiten.

4. Beroepskeuzeonderzoek

De medewerker bevindt zich momenteel waarschijnlijk op een punt van herijking. Een belangrijke vraag is welke functie de medewerker wil uitvoeren. Via begeleidende gesprekken en een beroepskeuzeonderzoek beantwoorden we deze vraag.

5. Arbeidsmarktprofiel

De opgedane kennis en inzichten worden in een arbeidsmarktprofiel beschreven. Dit profiel beantwoordt de vragen wie de medewerker als persoon is, welke kennis en vaardigheden hij heeft en welke functie hij wil uitvoeren. Indien mogelijk proberen wij richting een specifieke sector of werkgever te scopen.

Ook houden wij stevig rekening met de (medische) beperkingen van uw medewerker, waaronder via de adviezen van de bedrijfsarts, functionele mogelijkhedenlijst en het arbeidsdeskundig onderzoek. We kijken specifiek naar de (medische) mogelijkheden van uw medewerker en proberen hem daarmee in zijn kracht te zetten.

6. Plan van aanpak

Het arbeidsmarktprofiel vormt de basis voor een toegespitst plan van aanpak voor re-integratie tweede spoor. Wij motiveren uw medewerker op hier een belangrijke bijdrage aan te leveren. Een concrete en gedragen planning met bijbehorende sollicitatie-activiteiten vormt de kern van onze begeleiding.

7. Netwerken en solliciteren

De medewerker voert het plan van aanpak uit. Wij motiveren hem om het afgesproken activiteiten tijdig uit te voeren. Waar nodig ondersteunen wij bij het schrijven en controleren van een sollicitatiebrief en CV, of bij het voorbereiden op een sollicitatiegesprek. Ook zetten wij ons eigen netwerk in om een passende functie te zoeken.

8. Dossiervorming en voortgangsrapportage

Alle afspraken met uw medewerker en zijn activiteiten worden keurig gedocumenteerd. Zijn werkgever ontvangt periodiek een voortgangsrapportage. Ondanks dat HRwise de werkgever tijdens de begeleiding zoveel mogelijk ontzorgt, betrekken wij de werkgever op formele onderwerpen als dat kansen biedt.

Contact

Wij plannen graag een persoonlijk gesprek om uw eventuele vragen en re-integratiecasus inhoudelijk te bespreken. Gebruik daarvoor onderstaand formulier en u ontvangt binnen enkele dagen onze reactie.